Bär- & fruktträd

Vi har ett stort utbud och brett sortiment av bär- och fruktträd. Vi riktar in oss på sorter anpassade för vår växtzon och det klimat som råder här i norr. Därav är det mest utomhusväxter vi har, som med rätt skötsel håller sig länge. 

 

 

 Vi har även men ovanliga buskar och träd, t.ex. persikoträd, men dessa lämpar sig mest i växthus och till de som har en gedigen trädgårdsvana!